Σύστημα Βαφής Γηπέδων

Με το νέο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων, η Berling δίνει καινοτόμες λύσεις στον τομέα της κατασκευής και συντήρησης γηπέδων, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα, την αντοχή, την άρτια συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας και κυρίως την ασφάλεια των αθλητών.

Το σύστημα βαφής των γηπέδων της Berling,εφαρμόζεται σε τρία στάδια, ανεξαρτήτως του συμπαγούς υλικού υπόβασης.
Δεν απαιτείται αστάρι πρόσφυσης σε σταθερό υπόστρωμα είτε τσιμεντοειδούς σύνθεσης είτε ασφάλτου.
Σε σαθρά υποστρώματα εξετάζεται κατά περίπτωση

Το σύστημα βαφής εφαρμόζεται σε 3 ή 4 στάδια, αναλόγως του συμπαγούς υλικού υπόβασης.
Ασφαλτικό Γαλάκτωμα
Πρώτο στάδιο εφαρμογής
Εφαρμόζουμε μία ή δύο διασταυρούμενες στρώσεις με διαφορά 24 ωρών , το Ασφαλτικό Γαλάκτωμα Berling, έπειτα από την προσθήκη χαλαζιακής άμμου σε ποσοστό μέχρι 50% κ.β . και νερού σε ποσοστό έως 20-30%. Η μέση κατα νάλωσή του για δύο επιστρώσεις φθάνει το 1,5 Kgr ανά τ.μ.
Βαφή Επιφάνειας με Ελαστικό Χρώμα Γηπέδων
Δεύτερο στάδιο εφαρμογής
Μετά την πάροδο24 ωρών, εφαρμόζουμε δύο διασταυρούμενες επιστρώσεις από το οπλισμένο με χαλαζιακή άμμο Ελαστικό Χρώμα Γηπέδων της Berling. Η κατανάλωσή του για τελειωμένη επιφάνεια κυμαίνεται από 1,5 έως 2,0 kgr ανά τ.μ. Μεταξύ των δύο επιστρώσεων, θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 24 ωρών.
Διαγράμμιση Γηπέδου
Τρίτο στάδιο εφαρμογής
Τέλος, 24 ώρες έπειτα, σχηματίζουμε τη διαγράμμιση του γηπέδου και εφαρμόζουμε μία ή δύο επιστρώσεις με το ειδικό αλκυδικό πολυουρεθανικό χρώμα διαλύτου Betofloor ή αλκυδικό Χρώμα Διαγράμμισης Berling. Όλες οι γραμμές της διαγράμμισης του γηπέδου πρέπει να είναι του ιδίου χρώματος (κατά προτίμηση λευκού), πλάτους 5 10 εκατοστών και πλήρως ευδιάκριτες.
Παλαιές ήδη βαμμένες επιφάνειες
Σε περίπτωση επαναβαφής ήδη βαμμένων γηπέδων πρέπει να προηγηθεί τρίψιμο της επιφάνειας με μηχανή (π.χ. μηχανή μωσαϊκού Νο12 σκληρή), να καθαριστεί καλά η επιφάνεια από τις σκόνες και μετά να ακολουθήσουμε την διαδικασία όπως περιγράφεται πιο πάνω για νέες επιφάνειες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η χρήση του ασφαλτικού γαλακτώματος είναι προαιρετική.

Παρατηρήσεις

Κατά την διάρκεια της εφαρμογής η εξωτερική θερμοκρασία θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +12 οC και +30 οC.

Οι εργασίες θα πρέπει να αναβάλλονται όταν προβλέπεται βροχή, ομίχλη ή χιόνι για τις επόμενες 48 ώρες.

Το υπόστρωμα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σταθερό, στεγανό, χωρίς υγρασία, τυχών ρωγμές θα πρέπει να επισκευάζονται με ειδικά υλικά σφράγισης, καθώς και να έχει εξασφαλιστεί η ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων. Οι επιφάνειες πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να είναι στεγνές, απαλλαγμένες από λίπη , άλατα , σκόνες ,σαθρές και ξένες ύλες. Η υγρασία του υποστρώματος θα πρέπει να είναι μικρότερη του 3%

Σε περίπτωση νέων επιφανειών από άσφαλτο ή σκυρόδεμα, οι εργασίες βαφής θα πρέπει να ξεκινήσουν 28 ημέρες μετά την πλήρη ωρίμανση του υλικού.

Θέλεις να λαμβάνεις τις ενημερώσεις μας;

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Απεχθανόμαστε τα spam όσο και εσύ.