Βιομηχανικό χρώμα–Industrial Coatings


Πρόκειται για τύπους επικαλύψεων που έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τα υψηλότερα βιομηχανικά πρότυπα αντοχής σε χημικούς παράγωντες και δάβρωση. Είναι κατασκευασμένα από ειδικές ρητίνες, οι οποίες παρέχουν τις πιο σκληρές επικαλύψεις. Αέρια, έλαια, νερό, λυματα, πετροχημικά, διαλύτες, οξέα κ.λπ είναι ορισμένοι τύποι χημικών που απαιτήτε προστασία στις επιφάνειες, καθώς και κατά τις διάβρωσης. Χρησιμοποιείται επίσης σε γεωργικό εξοπλισμό, στον κλάδο της
αυτοκινητοβιομηχανίας και σε κατασκευαστικό εξοπλισμό.

Βιομηχανικό χρώμα–Industrial Coatings
Πρόκειται για τύπους επικαλύψεων που έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τα υψηλότερα βιομηχανικά πρότυπα αντοχής σε χημικούς παράγωντες και δάβρωση. Είναι κατασκευασμένα από ειδικές ρητίνες, οι οποίες παρέχουν τις πιο σκληρές επικαλύψεις. Αέρια, έλαια, νερό, λυματα, πετροχημικά, διαλύτες, οξέα κ.λπ είναι ορισμένοι τύποι χημικών που απαιτήτε προστασία στις επιφάνειες, καθώς και κατά τις διάβρωσης. Χρησιμοποιείται επίσης σε γεωργικό εξοπλισμό, στον κλάδο της
αυτοκινητοβιομηχανίας και σε κατασκευαστικό εξοπλισμό.

Αποτελεσματικότητα βιομηχανικών συστημάτων
Η αποτελεσματικότητα, οι ιδιότητες και η προστασία που
παρέχουν τα βιομηχανικά συστήματα οφείλεται κυρίως:

1.Στις ρητίνες που χρησιμοποιούνται. Είναι κυρίως ρητίνες που σκληραίνουν με την προσθήκη δεύτερου συστατικού σκληρυντή και με αυτό τον τρόπο σχηματίζουν πολύ υψηλό βαθμό
δικτύωσης –cross linking.
Ο υψηλός βαθμός δικτύωσης συνεπάγεται πολύ καλύτερες μηχανικές και χημικές αντοχές.

2. Στο συνολικό πάχος βαφής όλου του συστήματος
DFT( dry film thickness)

3. Στην πολύ καλή προετοιμασία των επιφανειών πριν την βαφή

4. Στην πιστή εφαρμογή ειδικών προτύπων ( ISO 12944) που περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο προετοιμασίας, τον τύπο των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, την σειρά με την οποία θα εφαρμοστούν και το συνολικό πάχος βαφής όλου του συστήματος.

Κύριες κατηγορίες βιομηχανικού συστήματος βαφής

1. Προεργασία
Κυρίως εποξειδικής βάσης. Αναπτύσσουν πολύ καλή
πρόσφυση, έχουν καλές αντισκωριακές ιδιότητες, έχουν
άριστες μηχανικές αντοχές
2.Ενδιάμεσα επιχρίσματα
Κυρίως εποξειδικής βάσης. Χρησιμοποιούνται για να
ενισχύσουν τις ιδιότητες του συστήματος βαφής , να δώσουν
πάχος στο συνολικό σύστημα και να λειτουργήσουν ως
επιφάνεια πρόσδεσης του τελικού επιχρίσματος.
3. Τελικά επιχρίσματα
Κυρίως εποξειδικής ή πολυουρεθανικής βάσης.
Τα εποξειδικά είναι κατάλληλα για εσωτερική χρήση ενώ τα πολυουρεθανικά για εσωτερική και για εξωτερική χρήση. Τα τελικά επιχρίσματα είναι υπεύθυνα για το τελικό φινίρισμα,
την τελική απόχρωση, την σκληρότητα, την αντοχή σε ηλιακή
ακτινοβολία, την αντοχή σε χημικούς παράγοντες και σε
καιρικές συνθήκες.

 

Εσωτερική χρήση
1.Κατάλληλη προετοιμασία υποστρώματος
2. Ενδιάμεσο χρώμα – εποξειδικής βάσης
3. Τελικο χρώμα – Εποξειδικής ή πολυουρεθανικής βάσης, ανάλογα με τις επιθυμητές χημικές και μηχανικές αντοχές. Στις πιο πολλές περιπτώσεις το τελικό χρώμα για εσωτερική χρήση είναι εποξειδικής βάσης

Εξωτερική χρήση
1. Κατάλληλη προετοιμασία υποστρώματος
2. Ενδιάμεσο χρώμα – εποξειδικής βάσης
3. Τελικο χρώμα – Πολυουρεθανικής βάσης. Στα εξωτερικά συστήματα χρησιμοποιούνται πολυουρεθανικά προϊόντα,
λόγο αντοχών στην ηλιακή ακτινοβολία

Θέλεις να λαμβάνεις τις ενημερώσεις μας;

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Απεχθανόμαστε τα spam όσο και εσύ.