Με κατευθυντήριες αρχές την Αρτιότητα και την Ποιότητα, η BERLING εφαρμόζει πάνω από μια εικοσαετία ένα συνεχώς εξελισσόμενο πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Η λειτουργία της περιλαμβάνει τεκμηριωμένη οργάνωση, προγραμματισμό και σημεία ελέγχου σε όλα τα στάδια με στόχο την παραγωγή προϊόντων σταθερής ποιότητας, την ικανοποίηση των πελατών της και την πλήρη νομοθετική συμμόρφωση.

Θέλεις να λαμβάνεις τις ενημερώσεις μας;

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Απεχθανόμαστε τα spam όσο και εσύ.