Βασική αρχή της επιχείρησης είναι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας τόσο των εργαζομένων, όσο και τρίτων οι οποίοι επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της. Η εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001, υλοποιήθηκε εστιαζόμενο στην μέριμνα για την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού της και την προστασία της υγείας του, στον επαγγελματικό χώρο.

Θέλεις να λαμβάνεις τις ενημερώσεις μας;

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Απεχθανόμαστε τα spam όσο και εσύ.