Η περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθητοποίηση της BERLING, οδήγησαν στην ανάπτυξη και εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 αλλά και στην εθελοντική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, οι δραστηριότητες της εταιρείας διεξάγονται με τρόπο που εξασφαλίζουν την προστασία του και την πρόληψη της ρύπανσης.

Θέλεις να λαμβάνεις τις ενημερώσεις μας;

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Απεχθανόμαστε τα spam όσο και εσύ.