Έρευνα και περιβάλλον

Επενδύουμε σταθερά και σε ετήσια βάση στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, χρωματικών συνδυασμών και τεχνοτροπιών που θεωρούμε απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς μας.

 

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση μιας και υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού όπου καθημερινά και σε συστηματική βάση εκτελούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες ελέγχου και δοκιμών με πρώτες ύλες φιλικές προς τον χρήστη και το περιβάλλον, τόσο σε συνηθισμένες, όσο και νέες διαδικασίες βαφής.

 

Η BERLING βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων και παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα συστήματα νέας τεχνολογίας, τις νέες ιδέες δημιουργίας και χρήσης λειτουργικών δομών μέσω νανοτεχνολογίας ενώ ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη νέων οικοδομικών και οικολογικών προϊόντων.

Περιβάλλον και Προστασία

Η εταιρεία αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε μια ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της διαμορφωμένης οικολογικής αντίληψης για την άσκηση των δραστηριοτήτων της, μελέτησε, σχεδίασε και εφαρμόζει από τις αρχές του 2005, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΝ ΕΝ ISO 14001:2004 και τον Κανονισμό EMAS της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Συστήματα αυτά έχουν εφαρμογές σε όλους τους τομείς της εταιρείας, από τη Διοίκηση έως την Παραγωγή, την Πώληση και την Διανομή των προϊόντων της. Επιπλέον, η νέα μονάδα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες για τη λειτουργία της, εξασφαλίζοντας πλήρως τη μη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.

Μόνιμος στόχος και πολιτική της BERLING Α.Β.Ε.Ε., από τον σχεδιασμό της παραγωγής έως και την τελική διάθεση των προϊόντων της, είναι η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι οι έννοιες της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος εκείνες που διαπνέουν το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Είναι η εδραιωμένη περιβαλλοντολογική συνείδηση που μας υπαγορεύει ότι κάνουμε, να το κάνουμε με γνώμονα το σεβασμό απέναντι  στο περιβάλλον.

Οικολογικά Προϊόντα

Η οικολογική κατεύθυνση της εταιρείας έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και συνεχίζει με την παραγωγή νέων οικολογικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για καινοτομία και του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό και την παραγωγή του πρώτου ελληνικού οικολογικού προϊόντος, του πλαστικού χρώματος Petite, το οποίο τιμήθηκε με το Οικολογικό Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Απρίλιο του 1998. 

Στις 5 Ιουνίου 2001 ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ, απένειμε στην οικολογική ριπολίνη Aqua-Lux της εταιρείας το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον η εταιρεία, σε στενή συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ, συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση των οικολογικών κριτηρίων, βάσει των οποίων απονέμεται το κοινοτικό οικολογικό σήμα.

Στη γκάμα των πιστοποιημένων οικολογικών προϊόντων υπάρχουν τα Petite Satin & Petite Satin βάσεις A & C, Petite Matt & Petite Matt βάσεις Α, Β & C, Yes Eco & Yes Eco βάσεις B & C, Eco Acrylic, Nature Aqualux(γυαλιστερή, σατινέ και ματ) & βάσεις Nature Aqualux A & C σε γυαλιστερή και σατινέ. Όλα πληρούν τα οικολογικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης (Απόφαση 2009/544/ΕΚ) και τους έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα από το ΑΣΑΟΣ (Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος). 

Συγκεκριμένα, τα προϊόντα που λαμβάνουν οικολογική πιστοποίηση φέρουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Η ποσότητα των λευκών χρωστικών ουσιών είναι μειωμένη ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει επαρκή κάλυψη, οι χρωστικές ουσίες παράγονται σύμφωνα με αυστηρά οικολογικά κριτήρια, το προϊόν απελευθερώνει λιγότερα διαλυτικά, το προϊόν δεν περιέχει βαρέα μέταλλα ή τοξικές ουσίες.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η BERLING, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία της για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, συμμορφούμενη απόλυτα με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, και στοχεύοντας σε μια διαρκή οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό προς το περιβάλλον και τη φύση, σχεδίασε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλα τα στάδια της Παραγωγικής διαδικασίας.

Έτσι, από το 2006 η  Berling πιστοποιήθηκε από τον διαπιστευμένο φορέα EUROCERT για την εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001:2004 και του κανονισμού EMAS της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενώ από την ίδια χρονιά, με απόφαση του αρμόδιου Τμήματος του ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η καταχώριση της Εταιρείας στο μητρώο του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) με αριθμό EL000047.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ BERLING ΑΒΕΕ

Καθαρό Περιβάλλον

Η εταιρεία, στοχεύοντας στη διαρκή ενημέρωση αλλά και την ουσιαστική συνδρομή στη διεθνή προσπάθεια των επιχειρήσεων για την εύρεση βιώσιμων μεθόδων ανάπτυξης με προσανατολισμό την προστασία του περιβάλλοντος, έγινε μέλος του διεθνούς Προγράμματος για τις Επιχειρήσεις και το Περιβάλλον που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge υπό την αιγίδα του Πρίγκιπα της Ουαλίας (HRH The Prince of Wales Business & the Environment Program).

Στις αρχές του 1999 η επιχείρηση τιμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρήσεων & Επιχειρηματιών με το βραβείο «Υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών» σε ειδική τελετή που διοργανώθηκε στο Παλαιό Δημαρχείο Αθηνών.

Θέλεις να λαμβάνεις τις ενημερώσεις μας;

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Απεχθανόμαστε τα spam όσο και εσύ.