Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί οργανικό μέρος της επιχειρηματικής φιλοσοφίας και της στραγηγικής ανάπτυξης της ελληνικής χρωματοβιομηχανίας Berling.

 

Ως αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στα οποία δραστηριοποιείται εδώ και πολλές δεκαετίες, η Berling έχει αναπτύξει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα ΕΚΕ γύρω από δύο άξονες, το περιβάλλον και τον άνθρωπο, οι οποίοι διατρέχουν όλη τη ζωή και τη φιλοσοφία της εταιρείας.

 

Η Berling Paints λειτουργεί, δραστηριοποιείται και εξελίσσεται:

  • στη βάση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και του ηθικού επιχειρείν.
  • με γνώμονα το κοινό καλό τόσο στο κοινωνικό όσο και στο φυσικό περιβάλλον.
  • με σεβασμό προς τις αρχές και αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας.
  • με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής (στους χώρους της εργασίας, της αγοράς και της κοινότητας). Δείτε εδώ την πολιτική υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
  • με όραμα να προάγει την ελληνική επιχειρηματικότητα μέσα από καινοτόμες και εταιρικά υπεύθυνες δράσεις.

Θέλεις να λαμβάνεις τις ενημερώσεις μας;

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Απεχθανόμαστε τα spam όσο και εσύ.