Η σήμανση CE ενός προϊόντος δηλώνει τη συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις πουεπιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων πουπροβλέπουν την τοποθέτησή της. Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για ορισμένα προϊόνταπου τοποθετούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα λοιπά, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις, υπό ορισμένους κανόνες. H BERLING έχει προβεί στην σήμανση CE ορισμένων προϊόντων της, ακολουθώντας τις απαραίτητες διαδικασίες αξιολόγησης τους.

Θέλεις να λαμβάνεις τις ενημερώσεις μας;

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Απεχθανόμαστε τα spam όσο και εσύ.