ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Επίσκεψη Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στις εγκαταστάσεις της BERLING.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου κατάρτισης για Τεχνικούς Ασφάλειας επιπέδου Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. διάρκειας εκατό (100) ωρών με τίτλο: «Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας – Πρόληψη Ατυχημάτων» που διοργανώνεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2024 επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας από τους εκπαιδευόμενους τεχνικούς ασφαλείας. Επικεφαλής της ομάδας ήταν η κυρία Αφροδίτη Δαϊκου, Χημικός, MSc, Υπ. Παρατηρητήριου ΥΑΕ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  Ο τεχνικός ασφαλείας της BERLING κ. Γεώργιος Δερδελάκος, παρουσίασε τα εφαρμοζόμενα συστήματα υγιεινής και ασφάλειας που ακολουθούνται στην εταιρία και απάντησε στις ερωτήσεις των εκπαιδευόμενων. Εν συνεχεία, ακολούθησε περιήγηση στους χώρους της παραγωγής προκειμένου υπάρχει σαφής εικόνα για τους χώρους όπου αναπτύσσονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας και εφαρμόζονται οι ορθές πρακτικές για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Στόχος μας είναι η υποστήριξη τέτοιων δράσεων και η ανάδειξη του υψηλού αισθήματος ευθύνης σε θέματα ΥΑΕ της εταιρίας.

Θέλεις να λαμβάνεις τις ενημερώσεις μας;

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Απεχθανόμαστε τα spam όσο και εσύ.