Ρωτήστε μας

ΜΙΝΙΟ 100% ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ

Πολύ καλής ποιότητας αντισκωριακό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων.
Minio