Γραμμή εξυπηρέτησης

801 11 62222

Η συνεχής βελτίωση της επιχειρηματικής μας λειτουργίας και η σημασία που δίνει η επιχείρηση στην ποιότητα των παραγομένων προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών ώθησε τη Διοίκηση στην ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένου προτύπου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο προσανατολισμός της εταιρείας στη συνεχή έρευνα, σχεδιασμό και παραγωγή νέων προϊόντων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και την προώθηση καινοτόμων προϊόντων προηγμένης σύνθεσης. Η εταιρεία έχει φροντίσει για τη λήψη όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

 

Η Berling ΑΒΕΕ θέλοντας να διασφαλίσει τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της και στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση, από πολύ νωρίς υιοθέτησε την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001. Έτσι πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1998 με βάση το πρότυπο ISO 9001:1998. Με την ευκαιρία της λήξης ισχύος του πιστοποιητικού το 2001 αποφασίστηκε το νέο πιστοποιητικό να εκδοθεί σύμφωνα με το ISO 9001:2000, ενώ το 2010 προχώρησε στην εξέλιξη του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με την νέα έκδοση του Προτύπου ISO 9001:2008.

 

Κατεβάστε τα αρχεία:


Επίσης η περιβαλλοντική ευαισθησία της εταιρίας την ώθησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία πιστοποιήθηκε πρώτη φορά το 2006.

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος η Berling ABEE προχώρησε στον σχεδιασμό και την παραγωγή του πρώτου οικολογικού προιόντος στην Ελλάδα με ονομασία Petite, το οποίο και τιμήθηκε με το Οικολογικό Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1998. Μένοντας πιστή σε αυτόν το προσανατολισμό έχει προσθέσει στην γκάμα της μια σειρά οικολογικών προϊόντων.


 

Πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών

 

Βρείτε ένα σημείο πώλησης κοντά σας